Liên Hệ

Adress

82 Nguyễn Hảo Vĩnh
Tân Quý, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa

T2 đến T6: 10h – 18h
Saturday: 8h – 16h
Sunday: 9h – 17h

E-mail

info@lygiaycafe.com

phone

0824146667